Breaking News

You are here: Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp / Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 Bravolaw chuyên tư vấn thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, Chúng tôi xin giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:


CÔNG TY TNHH …….

———————

Số:…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————————

……, ngày     tháng      năm ……….

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH …………….

(Về việc …………………………..)

Hôm nay, vào hồi ….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ………… (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………. cấp ngày: …………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

 

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Các thành viên có mặt:

 

Stt

Họ và tên

Số vốn góp (đồng)

Tỷ lệ vốn góp (%)

1

2

Tổng:

 

2. Các thành viên vắng mặt:

 

3. Thành viên mời:

-                …………………………………

-                …………………………………

 

4. Chủ tọa và thư ký:

-                Chủ tọa: ………………………

-                Thư ký: ………………………

 

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

-                Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………

-                Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời điểm thực hiện: ………………..

Cuộc họp kết thúc …….cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Chữ ký các thành viên:

Thành viên mới:

t i v 2 Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên 

Dịch vụ liên quan:

  • mẫu biên bản họp hội đồng thành viên
  • biên bản họp hội đồng thành viên
  • bien ban hop cong ty TNHH 2 thanh vien tro len
  • mau bien ban hop ve viec giai the cong ty
  • mau bien ban hop hoi p hội đồng thành viên
  • mau bien ban hop hoi dong
  • mau bien ban cuoc hop thanh lap cong ty
  • công ty tnhh mot thanh vien co cần biên ban hop hoi dong thanh vien
  • bien ban mau hop hoi dong thanh vien ve viec xin tam ngung cty tnhh
  • bien ban hop thanh tien cong ty tnhh

Mọi chi tiết về Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên vui lòng liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo

Địa chỉ : P.201, Tòa Nhà 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, Q. Cầu Giấy
Hotline : 04 66 860 796 - 093 669 0123 - (04)6687 0797 - 094 707 4169
Website : www.bravolaw.vn / www.bravolaw.com.vn / www.lamgiayphepnhanh.net / www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net / www.luatsuonline.vn

Nguồn: http://lamgiayphepnhanh.net/mau-bien-ban-hop-hoi-dong-thanh-vien/

Comments are closed.