Breaking News

You are here: Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp / Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………………………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ……………………………….

Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  

Dịch vụ liên quan:

  • mau don ngung kinh doanh cua hang
  • Mã số thuế Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Phúc
  • mau thong bao xin tam ngung hoat dong kinh doanh
  • mẫu xin tạm dừng kinh doanh
  • thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mọi chi tiết về Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh vui lòng liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo

Địa chỉ : P.201, Tòa Nhà 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, Q. Cầu Giấy
Hotline : 04 66 860 796 - 093 669 0123 - (04)6687 0797 - 094 707 4169
Website : www.bravolaw.vn / www.bravolaw.com.vn / www.lamgiayphepnhanh.net / www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net / www.luatsuonline.vn

Nguồn: http://lamgiayphepnhanh.net/mau-thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh/

Comments are closed.