Báo giá, chi phí chứng nhận ISO 22000, HACCP về An toàn thực phẩm

CHUNG NHAN ISO 22000

Hiện nay rất nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đang áp dụng ISO 22000-2018 và HACCP CODE:2003 nhằm thay thế và cải tiến giấy Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất và quản lý. BRAVOLAW với nhiều năm tư vấn và thực hiện chứng nhận cho doanh nghiệp về các giấy tờ thủ tục liên quan đến An toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ báo giá về chi phí chứng nhận ISO 22000 và HACCP cho quý khách với một chi phí hợp lý để phù hợp nhu cầu khách hàng.

CHỨNG NHẬN ISO 22000 - HACCP 091 979 1169
CHỨNG NHẬN ISO 22000 – HACCP 091 979 1169

 

Chứng nhận ISO 22000 , HACCP là gì? Cần chuẩn bị những hồ sơ thủ tục gì để có thể đạt chứng nhận ISO 22000 và HACCP.

Chứng nhận ISO 22000 là là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain

Tiêu chuẩn HACCP  là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị để được cấp chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP bao gồm:

  • Đăng ký kinh doanh công ty
  • Hợp đồng thuê nhà máy, phân xưởng sản xuất
  • Hợp đồng nguyên liệu sản xuất
  • Hợp đồng máy móc thiết bị liên quan đến sản phẩm
  • Các giấy tờ liên quan đến chất lượng sản phẩm, nước sinh hoạt
  • Các giấy tờ liên quan đến an toàn của người lao động

Báo giá và chi phí thực hiện chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP sẽ được BRAVOLAW báo phí trực tiếp qua điện thoại hoặc Email cho khách hàng khi có các thông tin liên quan sau:

  • Địa chỉ nhà máy sản xuất
  • Quy mô công ty
  • Các quy trình công ty đang áp dụng

BRAVOLAW đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng một mức phí thấp nhất với chất lượng và thời gian đảm bảo cho khách hàng, ISO 22000 hoặc HACCP theo quy định hiện tại khách hàng có thể dùng thay thế cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm để làm các thủ tục công bố sản phẩm.

Hotline: 1900 6296

Tư vấn: 091 979 1169

Mail: [email protected]