Chứng nhận TCCS cho sản phẩm công ty sản xuất

TCCS

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do người đứng đầu của doanh nghiệp, tổ chức xây dựng và áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó và sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng về bản công bố tiêu chuẩn cơ sở này.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

TCCS
TCCS
  1. Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

1.1 Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

1.2 Công bố TCCS

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS . Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

1.3. Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

1.3.1. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 19:2016/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 19, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2016.

1.3.2. Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

  1. Những điều cần lưu ý khi thực hiện công bố TCCS

Trước khi thực hiện công bố chất lượng một sản phẩm theo TCCS, doanh nghiệp cần lưu ý:

– Xác định sản phẩm, hàng hóa mình đang kinh doanh có thuộc nhóm công bố theo TCCS hay không? Đây là bước quan trọng nhất. Việc xác định đúng nhóm sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ công bố đúng theo quy định.

– Lên chỉ tiêu chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp. Việc xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm phụ thuộc vào việc doanh nghiệp chọn nhóm sản phẩm sau đó dựa và các TCVN/QCVN cho các nhóm sản phẩm để lên chỉ tiêu kiểm nghiệm.

  1. Thời gian thực hiện: 10 ngày
  2. Kết quả đạt được: Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở
  3. Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tại Bravolaw

– Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296 – 0919791169