Công bố chất lượng hàng hóa

Triển khai dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, đối với các doanh nghiệp thì sản phẩm hàng hóa mà họ làm ra được ví như đứa con tinh thần, vì vậy chất lượng của mỗi sản phẩm đó là rất quan trọng, quy trình sản xuất ra hàng hóa đó phải trải qua nhiều công đoạn kiểm tra phức tạp, chính vì vậy doanh nghiệp cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhằm đem lại sự yên tâm cho khách hàng cũng như đảm bảo được thương hiệu.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa tại Bravo:

Tùy vào từng loại sản phẩm tương ứng với cơ quan tiếp quản và giải quyết hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp. Căn cứ các qui định của pháp luật việc công bố tiêu chuẩn chất lượngđược thực hiện ở các hình thức khác nhau:

  • Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (tiêu chuẩn cơ sở);
  • Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;
  • Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

Hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là yêu cầu bắt buộc đối với những doanh nghiệp sản xuất theo quy trình công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan thẩm quyền nhằm giúp sản phẩm hàng hóa đó được lưu hành tự do trên thị trường và hơn nữa là đảm bảo được thương hiệu của nhà sản xuất sản phẩm đó.

Chứng nhận sản phẩm:

  • Chứng nhận sản phẩm/hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… (Chứng nhận hợp chuẩn) là biện pháp mang đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng rằng sản phẩm / hàng hoá họ đang sử dụng phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể. Niềm tin này được đảm bảo vững chắc thông qua một quá trình đánh giá tổng thể bao gồm thử nghiệm, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng và giám sát định kỳ.