Home / Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng / Công Bố Thực Phẩm Chức Năng / Công bố thực phẩm chức năng ở đâu?

Công bố thực phẩm chức năng ở đâu?

Bravo chuyên tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhanh, xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

 

Công bố thực phẩm chức năng nhanh

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GỒM:

1. Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm chức năng

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu)

2.1 Các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái)

2.2 Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, giá trị dinh dưỡng và mức đáp ứng nhu cầu hằng ngày (chỉ đối với các chất có hoạt tính  sinh học đã có quy định).

2.3 Chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý

2.4 Chỉ tiêu vệ sinh về vi sinh vật;

2.5 Chỉ tiêu vệ sinh về kim loại nặng;

2.6 Hàm lượng hoá chất không mong muốn (hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất khác).

2.7 Thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; gồm tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong chế biến thực phẩm chức năng nhanh

2.8 Thời hạn sử dụng (nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ)

2.9 Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; (bao gồm cơ chế tác dụng, công dụng, đối tượng sử dụng, liều sử dụng,… nếu là sản phẩm đặc biệt).

2.10 Chất liệu bao bì và quy cách bao gói

2.11 Quy trình sản xuất. có thể đưa ra hình khối) và thuyết minh quy trình sản xuất, công nghệ. Phần này chỉ yêu cầu đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

2.12 Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có).

3. Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).

4. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

5. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

6. Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

7. Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)

8. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

9. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, công bố thực phẩm chức năng nhanh, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

10. Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố thực phẩm chức năng nhanh phải có bản sao Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và thuyết minh quy trình sản xuất


*Đơn vị nhập khẩu phải cung cấp:

1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales – FSC)

2.   Phiếu kiểm nghiệm (Certificate of Analysis – CoA)

II. CÁC CÔNG VIỆC BRAVO THỰC HIỆN:  

II.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:

–  Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
–  Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm

 

thủ tục công bố  thực phẩm chức năng nhanh

 

II.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
–  Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh An Toàn Thực Phẩm.
–  Nhận Chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm và bàn giao cho khách hàng

III. THỜI GIAN CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:  

–  Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 -25 ngày (có thể thay đổi phụ thuộc vào việc chuẩn bị hồ sơ của khách hàng.)

–  Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.


IV. CHI PHÍ CÔNG BỐ:         

–   Phí công bố: Liên hệ để biết chi tiết
–  Phí kiểm nghiệm (nếu có): Doanh nghiệp thanh toán theo phiếu thu thực tế cho cơ quan kiểm nghiệm + 10% phí dịch vụ cho Bravo.

Check Also

Đăng ký công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Xin giấy chứng nhận hơp quy thức ăn chăn nuôi

Theo quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy …