Công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là yếu tố bắt buộc khi lưu hành sản phẩm trên thị trường. Các chất phụ gia phải nằm trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y Tế. VinaBrand là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm, xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm


I. BRAVO CÓ THỂ LÀM GÌ CHO QUÝ DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố phụ gia thực phẩm.
 • Kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng cung cấp.
 • Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm.

II. HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

1. Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải có chức năng sản xuất thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố) do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp
 • Nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn có đóng dấu của doanh nghiệp.
 • 03 Mẫu sản phẩm

2. Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm nhập khẩu:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mua bán thực phẩm.
 • Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis) * Bản gốc hoặc bản sao hợp thức hóa Lãnh sự quán Việt Nam, trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả kiểm nghiệm tại các cơquan kiểm nghiệm có chức năng. Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale) * Bản gốc hoặc bản sao hợp thức hóa Lãnh sự quán Việt Nam
 • Nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ có đóng dấu của doanh nghiệp công bố tại Việt Nam.
 • Mẫu sản phẩm

III. CÁC CÔNG VIỆC BRAVO THỰC HIỆN:  

 • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của khách hàng.Khách hàng có thể gửi hồ sơ qua Email: [email protected]
 • Xây dựng hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm trong vòng 2-3 ngày làm việc
 • Tiến hành đăng ký Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm: Chuyển hồ sơ hoàn chỉnh cho khách hàng ký tên đóng dấu và tiến hành nộp tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

IV. THỜI GIAN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM:

 • Thời gian hoàn tất việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là 15 ngày ( kể từ ngày nộp hồ sơ).
 • Giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm có giá trị 03 năm
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế