Công bố tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất tại việt nam

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu.

[box type=”success”]Tư vấn miễn phí Công bố tiêu chuẩn sản phẩm 093 669 0123[/box]

Bravolaw xin tư vấn cho Quý khách về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm như sau:

Cơ sở pháp lý khi Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của chính phủ Việt Nam ban hành về công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất tại Việt Nam gồm:

–    Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh;
–    Bản kiểm nghiệm phân tích thành phần  ; ( Bravolaw có thể kiểm nghiệm)
–    Bản Tiêu Chuẩn Cơ Sở tự công bố ( Bravolaw sẽ soạn hồ sơ cho Qúy Công ty dựa trên những giấy tờ cung cấp )
–    Nhãn sản phẩm
–    Giấy chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
–    Hợp đồng thuê gia công ( nếu không phải là cơ sở sản xuất)

Dịch vụ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Bravolaw:

–     Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravolaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;

–     Đại diện lên Chi Cục đo lường chất lượng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;

–     Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

–      Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;

–      Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);