iso 22000 cho thuy san

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản

Check Also

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

  Nhãn hiệu cũng là một loại tài sản nhưng nó lại là một loại …

Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước

Dịch vụ tự công bố sản phẩm, thực phẩm tại cơ quan nhà nước

Từ khi nghị định 15/2018 quy định một số điều trong luật an toàn thực …