Home / Tag Archives: bán hàng đa cấp

Tag Archives: bán hàng đa cấp

Tư vấn xác nhận ký quỹ bán hàng đa cấp

Ký quỹ kinh doanh bán hàng đa cấp

Theo Quy định tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty bán hàng đa cấp hoặc các Doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bán hàng đa cấp phải ký quỹ bằng tiền mặt khoản tiền ký quỹ ngân hàng sẽ dùng để giải quyết rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong …

Read More »