Home / Tag Archives: cong bo tieu chuan phu gia

Tag Archives: cong bo tieu chuan phu gia

Công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là yếu tố bắt buộc khi lưu hành sản phẩm trên thị trường. Các chất phụ gia phải nằm trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y Tế. VinaBrand là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia …

Read More »