Home / Tag Archives: danh mục hàng hóa phải công bố

Tag Archives: danh mục hàng hóa phải công bố

Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Mã số phân nhóm Tên hàng hóa 10.1920.1930.19 Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.- Đã chế biến- Đã chế biến- Đã chế biến – Sữa và kem cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. – Sữa nước tách bơ, sữa đông và kem, sữa chua, kerphi và sữa, …

Read More »