Home / Tag Archives: don xin phep ban buon ruou

Tag Archives: don xin phep ban buon ruou

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU   TÊN DOANH NGHIỆP   Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …………., ngày…… tháng……. năm…………     ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI …

Read More »