Home / Tag Archives: giam von dieu le

Tag Archives: giam von dieu le

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ. Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh…khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, …

Read More »