Home / Tag Archives: tccs

Tag Archives: tccs

Chứng nhận TCCS cho sản phẩm công ty sản xuất

TCCS

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do người đứng đầu của doanh nghiệp, tổ chức xây dựng và áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó và sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng về bản công bố tiêu chuẩn cơ sở này. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn …

Read More »

Xây dựng TCCS và chứng nhận phù hợp TCCS cho sản phẩm

TCCS

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng hóa gần như là quy định bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ để áp dụng cho đúng quy định pháp luật. Quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào, bài viết sau Bravolaw sẽ …

Read More »