Home / Tag Archives: tiêu chuẩn iso 9001

Tag Archives: tiêu chuẩn iso 9001

Quy trình cấp giấy chứng nhận ISO 9001

dịch xin giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng,  là tiêu chuẩn Quốc tế, đưa ra yêu cầu về thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kiểm soát ổn định chất lượng và tiến đến nâng cao chất lượng sản phẩm,  dịch vụ cung cấp, áp dụng cho mọi tổ chức doanh …

Read More »