Home / Tag Archives: ve-sinh-attp-co-so

Tag Archives: ve-sinh-attp-co-so

Kinh doanh đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh ATTP Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm

Trình tự thực hiện: xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng Cách thức thực hiệnChủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hoặc Trung tâm y tế dự phòng Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu cần thiết) Tổ chức, …

Read More »

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức Vệ sinh An toàn Thực phẩm là khâu quan trọng và then chốt khi Doanh nghiệp của bạn muốn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Đối tượng tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm Cán bộ, công nhân viên làm việc trong các đơn vị sản xuất, chế biến & …

Read More »