Home / Tag Archives: xin giấy chứng nhận

Tag Archives: xin giấy chứng nhận

Xin giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể. Cá nhân, tổ …

Read More »