Home / Tag Archives: XIn giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Tag Archives: XIn giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thủ tục xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Căn cứ theo nghị định 105/2017/NĐ – CP về kinh doanh rượu quy  định kinh doanh rượu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên tổ chức, cá nhân san xuất rượu thủ công, rượu công nghệ nhằm mục đích kinh doanh, phân phối hay bán buôn, bán lẻ rượu, và bán rượu tiêu dùng tại chỗ cũng phải …

Read More »