Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Trong trường hợp này người nhận chuyển nhượng phải thay đổi chủ sở hữu công ty.

Thay đổi chủ sở hữu công ty
Thay đổi chủ sở hữu công ty

Căn cứ pháp lý khi thay đổi chủ sở hữu Công ty:

Điều 43 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010.

Quy trình thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH:

  • Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận Giấy biên nhận
  • Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: kết quả là Giấy chứng nhận ĐKDN
+ Các loại kết quả khác: Thông báo chưa giải quyết.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH:

  • Thông báo thay đổi thay đổi đăng ký kinh doanh (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký)

Bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực hợp pháp:

  • Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
  • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn
  • Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của Công ty.