Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện pháp luật

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bravolaw, tư vấn về thủ tục, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng Quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí khi sử dụng dịch vụ của Bravolaw.

Thay đổi đăng ký kinh doanh là việc làm thường gặp của tất cả các công ty, và thay đổi người đại diện là một trong những thay đổi mang tính chất phức tạp, hãy để Bravolaw giúp bạn:

Thay đổi người đại diện pháp luật
Thay đổi người đại diện pháp luật

Căn cứ pháp lý khi thay đổi người đại diện:

Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Quy đinh về người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
 • Trường hợp không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Hồ sơ xin thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (theo Phụ lục III-5 Thông tư số 01/2009/TT-BKH)
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (theo Phụ lục II-1 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (nộp lại bản cũ)
 • Kèm theo các giấy tờ sau:
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty (của Chủ tịch hội đồng thành viên)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (bản sao)
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện công ty
 • Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp thay đổi theo quyết định của tòa án)