Thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty là việc làm thường xuyên đối với các doanh nghiệp. Về mặt pháp lý việc thay đổi trụ sở công ty là rất phức tạp mà không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được. Để đồng hành cùng với vướng mắc của doanh nghiệp Bravolaw giới thiệu dịch vụ thay đổi trụ sở công ty, Chúng tôi với mối quan hệ tốt đẹp ở các cơ quan nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành việc thay đổi trụ sở về mặt pháp lý.

Thay đổi trụ sở công ty
Thay đổi trụ sở công ty

Quy định về việc thay đổi trụ sở công ty:

Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về thay đổi đăng ký kinh doanh: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty:

Trường hợp thay đổi trụ sở công ty cùng tỉnh, thành phố:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở công ty sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp nghiệp
 • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty
 • Danh sách thành viên danh sách cổ đông sáng lập;

Trình tự xin thay đổi trụ sở công ty:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thay đổi trụ sở
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư