Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại Đà Nẵng

Theo quy định của pháp luật kinh doanh dịch vụ lữ hành là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đà Nẵng

• Đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;
• Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
• Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
• Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
• 03 thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế; bản sao
• Giấy chứng nhận ký quỹ ngân hàng của doanh nghiệp.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đà Nẵng

• Doanh nghiệp sau khi soạn hồ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như hướng dẫn nêu trên và đến trực tiếp tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng để nộp hồ sơ;
• Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, và cấp giấy phép;
• Trong trường hợp nếu không đủ tiêu chuẩn để cấp giấy phép thì cơ quan quản lý nhà nước về du lịch sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
Để tiết kiệm chi phí cũng như đơn giản hóa các thủ tục khi xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đà Nẵng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ uy tín nhất, thời gian thực hiện thủ tục nhanh nhất.