Xin giấy phép kinh doanh khu vui chơi giải trí

Giấy phép khu vui chơi giải trí

Việt Nam đang có thị trường rất tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp vui chơi giải trí. Bravolaw tự hào đã cung cấp dịch vụ xin giấy phép nói chung và xin giấy phép khu vui chơi giải trí nói riêng cho hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

xin giấy phép khu vui chơi giải trí
xin giấy phép khu vui chơi giải trí

Dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình xin giấy phép Quý khách vui lòng liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí:

 • Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép
 • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Bravolaw cung cấp Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh:

  • Xin giấy phép kinh doanh khu vui chơi
  • Xin giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em
  • Xin giấy phép kinh doanh khu vui chơi giải trí

Các công việc Bravolaw tiến hành:

 • Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;
 • Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.