Site icon

Xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Việc sử dụng Mạng xã hội để kinh doanh đã trở nên rất phổ biến hiện nay. Và để đảm bảo uy tín của Doanh nghiệp cũng như sự tin tưởng của khách hàng thì việc xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến là rất cần thiết.

Mạng xã hội trực tuyến là gì?

Điều kiên cấp Giấy phép mạng xã hội trực tuyến:

Quy trình xin Cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến:

Chú ý: Doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ Mạng xã hội sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ xin giấy phép Mạng xã hội trực tuyến:

Exit mobile version