Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến, công nghệ tác động tới thương mại điện tử Việt Nam trong những năm tới. Nắm bắt được xu hướng đó Bravolaw cung cấp dịch vụ xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử để sát cánh cùng thành công của doanh nghiệp.

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử
Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì ?

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó (là các trang rao vặt, mua bán …).

Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử ở đâu ?

Sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động hợp pháp phải xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại Bộ Công thương.

Hồ sơ xin giấy phép sàn thương mại điện tử gồm:

  • Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
  • Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT,
  • Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan;
  • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.
  • Và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.