Xin giấy phép trang tin điện tử

xin giay phep trang thong tin dien tu

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước

Tổ chức hoạt động trang tin điện tử tổng hợp trên internet phải xin giấy phép trang tin điện tử của Bộ Thông tin – Truyền thông theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 ban hành ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet

Giấy phép trang tin điện tử tổng hợp
Giấy phép trang tin điện tử tổng hợp

Quy trình xin giấy phép trang tin điện tử( giấy phép ICP ):

  • Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
  • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương và có văn bản đề nghị Bộ
  • Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép. Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp nhận và cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp.
  • Tổ chức, doanh nghiệp nhận phản hồi về việc cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Chú ý: 

Nội dung trên trang chủ của Website phải nêu rõ: Tên gọi của đơn vị cung cấp trang tin điện tử; Tên cơ quan chủ quản (nếu có), Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép trang tin điện tử , Họ tên người chịu trách nhiệm chính của đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và trang tin điện tử.

Mọi thắc mắc khác về hồ sơ cũng như thủ tục xin giấy phép trang tin điện tử Quý khách vui lòng liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí