Home / Quyền hạn và nghĩa vụ của Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm / ha-noi-se-cong-khai-danh-cac-co-so-vi-pham-ve-an-toan-thuc-pham1467519559

ha-noi-se-cong-khai-danh-cac-co-so-vi-pham-ve-an-toan-thuc-pham1467519559

Check Also

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam, Nhãn hiệu, thương hiệu là …

Sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm

Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm cần đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo nghị định 15/2018 về An toàn thực phẩm, khi doanh nghiệp muốn …