DỊCH VỤ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - HỒ SƠ - THỦ TỤC

Theo nghiên cứu của Luật Bravolaw hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Trong bài viết hôm nay Luật Bravolaw sẽ hướng dẫn tới bạn chi tiết về hồ sơ, điều kiện, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể chi tiết theo quy định!

Cơ sở pháp lý 

 • Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành
 • Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Hộ kinh doanh là gì?

Theo pháp luật của nước ta quy định, hộ kinh doanh là phần nội dung được quy định tại các văn bản luật và văn bản dưới luật. Hộ kinh doanh được quy định tại khoản 1 điều 79 thuộc NĐ 01/2021/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau: 

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Một hộ kinh doanh khi sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định mới nhất của nhà nước.

Quy định về đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh

Những đặc điểm pháp lý quy định dưới đây là những đặc điểm cơ bản và phổ biến nhất khi đăng ký hộ kinh doanh.

Đối tượng thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định của pháp luật về việc đăng ký thành lập công ty hay doanh nghiệp thì có 3 nhóm đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh. 3 nhóm đối tượng này bao gồm:

 • Cá nhân là công dân đủ 18 tuổi, có nhận thức về hành vi nhân sự và phải là công dân Việt Nam.
 • Nhóm cá nhân thỏa mãn những điều kiện nêu trên.
 • Hộ gia đình.

Lưu ý:

Cá nhân, thành viên trong hộ gia đình hay thành viên trong một nhóm tổ chức quản lý chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và có quyền góp vốn cổ phần. Tuy nhiên, cá nhân đứng tên hộ kinh doanh sẽ không được đồng thời làm chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh trừ trường hợp nhận được sự nhất trí của các thành viên trong doanh nghiệp hợp danh.

Hoạt động sản xuất của hộ kinh doanh

Hoạt động sản xuất của hộ kinh doanh diễn ra thường xuyên, có quy mô nghề nghiệp ổn định thì cần phải đăng ký hộ kinh doanh. Những trường hợp như hộ gia đình kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, buôn bán hàng rong, kinh doanh lưu động, làm những loại dịch vụ có thu nhập thấp thì không phải đăng ký hộ kinh doanh. 

Hộ kinh doanh không phải một doanh nghiệp

Được quy định rõ tại Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Mặc dù là chủ thể kinh doanh có chuyên nghiệp và có điều kiện về quy mô sản xuất nhưng hộ kinh doanh không có tư cách của một doanh nghiệp vì những lý do sau:

 • Hộ kinh doanh không có con dấu như doanh nghiệp.
 • Không được phép mở chi nhánh và không có văn phòng đại diện.
 • Không được quyền sử dụng các quyền như quyền xuất nhập khẩu hay quyền áp dụng Luật phá sản khi kinh doanh bị thua lỗ, phá sản.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, tìm hiểu thêm thông tin về thành lập công ty

Cá nhân hay thành viên trong hộ gia đình phải chịu trách nhiệm vô thời hạn

Cá nhân hay thành viên trong hộ gia đình phải chịu trách nhiệm trả hết khoản nợ khi phát sinh các khoản nợ mà không được phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh hay dân sự mà họ đang có, không phụ thuộc vào việc họ đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Việc chịu trách nhiệm vô hạn này dẫn đến quy định về việc Cá nhân, thành viên trong hộ gia đình khi đăng ký hộ kinh doanh sẽ không được đồng thời làm chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh trừ trường hợp được sự đồng ý của các thành viên còn lại trong công ty hợp danh được quy định rõ tại Điều 80 Nghị định 01/2021 NĐ-CP.

Ưu nhược điểm khi thành lập kinh doanh hộ cá thể:

Ưu điểm khi thành lập kinh doanh hộ cá thể:

 • Các thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể đơn giản, không rườm rà
 • Hộ kinh doanh cá thể không phải khai thuế hằng tháng
 • Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản
 • Quy mô hộ kinh doanh cá thể khá gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ
 • Hộ kinh doanh được áp dụng chế độ thuế khoán

Nhược điểm khi thành lập kinh doanh hộ cá thể:

 • Không được pháp luật bảo vệ thương hiệu,
 • Không được sử dụng hóa đơn khấu trừ nên không được hoàn thuế, không xuất được hóa đơn VAT như việc thành lập công ty.
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất mà không được mở các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Không được sử dụng quá mười lao động, không có con dấu pháp nhân.
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ hộ kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh
 • Tính chất hoạt động kinh doanh manh mún
 • Ít tạo được lòng tin cho khách hàng lớn, khó tính trong những lần đầu hợp tác

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện người đứng đầu hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì cần phải đáp ứng các điều kiện thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 66 của Nghị định 78/2015 như sau:

 • Cá nhân hoặc nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thường xuyên, có quy mô nghề nghiệp ổn định thì mới cần phải đăng ký hộ kinh doanh.
 • Đối với các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp thì không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.
 • Cá nhân, hộ gia đình chỉ được thực hiện đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.
 • Các cá nhân thành lập, tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh cá thể không được đồng thời là chủ của doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Điều kiện tên gọi hộ kinh doanh cá thể

 • Hộ kinh doanh khi thành lập sẽ có tên gọi riêng, tên của hộ kinh doanh sẽ gồm hai yếu tố là loại hình hộ kinh doanh và tên hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ kinh doanh được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể sử dụng thêm các chữ J, F, Z, W hay kèm theo các ký hiệu, chữ số.
 • Tên của hộ kinh doanh không được sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Tên của hộ kinh doanh không được trùng với tên của các hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng những cụm từ như công ty, doanh nghiệp để đặt tên cho hộ kinh doanh.
 • Đối với những hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động thì cần phải chọn một địa điểm cố định để tiến hành đăng ký hộ kinh doanh. Có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có thể là nơi đăng ký tạm trú hay địa điểm mà thường xuyên tiến hành hoạt động kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm về thu mua giao dịch.
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài các địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng cần phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh

Điều kiện ngành nghề hộ kinh doanh hộ cá thể

Sau khi tổ chức, cá nhân đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật khi đã đáp ứng các điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể  thì khi tiến hành hoạt động kinh doanh cũng cần đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh như sau:

 • Hộ kinh doanh cá thể khi đăng ký thành lập cần ghi tên ngành, nghề kinh doanh trên giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh cá thể có quyền kinh doanh các ngành, nghề theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh cá thể được quyền kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ khi có đủ điều kiện theo quy định nhưng phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện đó trong quá trình hoạt động.
 • Nếu hộ kinh doanh cá thể kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều kiện số lượng thành viên hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành điều kiện về số lượng thành viên trong hộ kinh doanh được quy định như sau:

 • Hộ kinh doanh cá thể chỉ được sử dụng dưới 10 người lao động và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó khi phát sinh các khoản nợ thì cá nhân hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm trả các khoản nợ. Việc thanh toán các khoản nợ này không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh mà họ đang có, không phụ thuộc vào việc họ đang thực hiện hay đã chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh.

 • Trường hợp hộ kinh doanh cá thể có sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Những lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh

Một vài điểm lưu ý mà người đăng ký hộ kinh doanh cần phải chú ý:

 • Cá nhân đã thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Cá nhân, nhóm người hoặc tất cả thành viên trong hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ thuế, các khoản nợ phát sinh của hộ kinh doanh.
 • Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một hộ kinh doanh. Không được thực hiện mở rộng chi nhánh hay văn phòng đại diện.
 • Hạn chế về việc xuất hoá đơn cho khách hàng đối với hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể

Hiện nay hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể khá đơn giản bao gồm :

– Giấy đề đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ như CMND/CCCD/Hộ Chiếu

– Tờ khai đăng ký thuế ( để cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cùng lúc với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).

Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể không phải là loại hình doanh nghiệp, do đó, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ do phòng tài chính kế hoạch hoặc kinh tế kế hoạch, thuộc ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi đăng ký trụ sở chính hộ kinh doanh cấp phép thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện bàn giao giấy tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thành phần hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị được đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan như: ngành nghề đăng ký kinh doanh; tên, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ cửa hàng, chủ hộ kinh doanh; tên hộ kinh doanh; địa chỉ mở cửa hàng; số vốn kinh doanh; Địa chỉ cư trú của đại diện hộ kinh doanh và chữ ký của chủ cửa hàng, chủ hộ kinh doanh.
 • Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hay thẻ căn cước công dân bản sao của chủ cửa hàng, chủ hộ kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh cá thể hay các cá nhân thuộc hộ kinh doanh (bản sao công chứng hợp lệ).
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh cá thể do một nhóm cá nhân thành lập
 • Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì cần nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
 • Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (bản sao) hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể lên UBND quận, huyện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục liên quan, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình cá thể thực hiện gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Chờ lấy giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ khi hồ sơ đảm bảo các điều kiện về Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục cấm; Tên hộ kinh doanh phù hợp quy định; Nộp đủ lệ phí đăng ký.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Nếu sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cũng không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể được cấp chủ doanh nghiệp nộp tờ khai xin cấp mã số thuế hộ kinh doanh tại Chi cục thuế.

Bước 4: Chi cục thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể đồng thời cử cán bộ xuống kiểm tra địa điểm và ấn định mức thuế khoán phải nộp đối với hộ kinh doanh.

Thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký thuế

Theo quy định trong Thông tư 95/2016/TT-BTC tại Khoản 3 Điều 6 thì hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cấp được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

“Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.“

Như vậy theo quy định trên thông thường sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh phải qua Chi cục thuế để nộp Tờ khai đăng ký thuế.

Tuy nhiên hiện nay để tạo sự thuận lợi cho người dân nên khi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì Ủy ban nhân dân quận/huyện sẽ thông báo qua Chi cục thuế để thực hiện đăng ký thuế và cấp Giấy đăng ký mã số thuế cho người dân luôn.

Đó là lý do vì sao trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh lại có Tờ khai đăng ký thuế và cũng có các UBND không cần nộp tờ khai đăng ký thuế  mà vẫn cấp Giấy đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh.

Khai thuế ban đầu

Sau khi đã có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy đăng ký mã số thuế tiếp theo phải thực hiện khai thuế ban đầu tại Chi cục thuế quản lý để xác định mức thuế khoán cố định hàng tháng và thuế môn bài hàng năm cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy đăng ký mã số thuế
 2. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ dùng khi đăng ký hộ kinh doanh.
 3. Tờ khai lệ phí môn bài và Tờ khai doanh thu hàng tháng( mua ở ngay cơ quan thuế hoặc sẽ được cán bộ thuế hỗ trợ cung cấp)

Trình tự khai thuế ban đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như ở trên hướng dẫn gồm phần 1 và 2.

Bước 2 : Đến Đội thuế liên phường/xã thuộc Chi cục thuế để gặp cán bộ thuế quản lý.

Bước 3 : Sau khi gặp cán bộ thuế phải kê khai trong Tờ khi lệ phí môn bài và Tờ khai doanh thu hàng tháng và nộp kèm với hồ sơ chuẩn bị như ở bước 1 cho cán bộ thuế.

Bước 4 : Sau khi xem xét hồ sơ cán bộ thuế sẽ quyết định chấp nhận hay không số doanh thu khai báo của hộ kinh doanh hoặc có thể cán bộ thuế quản lý phải kiểm tra địa điểm kinh doanh mới ra quyết định.

Bước 5 : Sau khi đã có Quyết định về mức thuế khoán thì hộ kinh doanh căn cứ vào đó mà thực hiện nộp thuế khoán hàng tháng.

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Luật Bravolaw

Công ty Luật Bravolaw đơn vị hàng đầu về dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể trọn gói. Quý khách hàng không phát sinh đi lại mà vẫn hoàn thành được các thủ tục sau:

Thứ nhất là xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động hộ kinh doanh, cửa hàng kinh doanh tại Phòng kinh tế UBND quận, huyện trong vòng 3 – 5 ngày. Ngoài ra chúng tôi nhận dịch vụ làm nhanh chỉ 01 – 02 ngày hoàn thành việc xin giấy phép.

Thứ hai là hoàn thành thủ tục đăng ký thuế ban đầu khi khách hàng có nhu cầu. Chúng tôi xin nhấn mạnh đây là thủ tục quan trọng bởi

 • Đối với những chủ hộ đăng ký để kinh doanh trực tiếp trên vai trò hộ cá thể thì bước này sẽ ấn định mức thuế khoản phải nộp hàng tháng
 • Đối với hộ kinh doanh cần hóa đơn thì việc đăng ký thuế được tiến hành đồng thời với thủ tục đăng ký hóa đơn đỏ.
 • Phí dịch vụ đăng ký thuế ban đầu chưa nằm trong khoản phí 1.000.000đ, căn cứ vào địa bàn triển khai chúng tôi sẽ báo giá phù hợp nhất để Quý khách hàng lựa chọn.

Lý do nên chọn dịch vụ của Luật Bravolaw

Dịch vụ trọn gói, cam kết không phụ thu, không phát sinh thêm chi phí nào khác.

Tư vấn miễn phí từ A – Z, từ các điều kiện, thủ tục cần thực hiện trước, trong và sau thành lập cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin đơn giản, không cần đi lại nhiều lần để làm thủ tục tốn thời gian và chi phí. 

Cam kết hoàn thành các thủ tục đúng tiến độ, đúng hẹn.

Sau 5 – 7 ngày làm việc bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp.

Miễn phí hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán thuế như phương pháp tính thuế, các loại thuế, các loại hóa đơn… để doanh nghiệp vừa có thể hoạt động kinh doanh đúng luật vừa có thể tối ưu thuế phải đóng.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp ngay cả khi kết thúc dịch vụ.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về hồ sơ, thủ tục, điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 , Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7.

xem thêm thông tin VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH