Home / Xin Giấy Phép / Giấy Phép VSATTP

Giấy Phép VSATTP

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nhanh chỉ với một khoản chi phí nhỏ. Tư vấn miễn phí 093 669 0123

Điều kiện để cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Điều kiện để cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Các cơ sở sản xuất thực phẩm cần thoả mãn các điều kiện sau đây để đạt vệ sinh an toàn thực phẩm: A. Địa điểm, môi trường 1.Chọn vị trí xây dựng cơ sở cần xem xét: – Các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. – Mối đe doạ đối với vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Cơ sở sản xuất thực phẩm phải …

Read More »

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

10 loại cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Theo quy định hiện hành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải …

Read More »

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các trường hợp không thuộc đối tượng phải cấp. Nếu sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP cấp phép thì …

Read More »

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ nông nghiệp cấp phép ATTP

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ nông nghiệp cấp phép ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các trường hợp không thuộc đối tượng phải cấp. Nếu sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ nông nghiệp cấp phép ATTP cấp phép thì …

Read More »