Home / Tag Archives: cap lai con dau

Tag Archives: cap lai con dau

Mẫu công văn xin cấp lại con dấu bị mất

văn bản luật

Con dấu đi liên với sự tồn tại của Doanh Nghiệp. Chúng tôi xin cung cấp mẫu công văn Đề Nghị Cấp Lại Con Dấu nộp tại CS QLHC Về TTXH-CA tỉnh, thành phố như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI V/v mất…………………………….. Kính gửi: Phòng CS …

Read More »