Home / Tag Archives: chứng nhận iso 9001

Tag Archives: chứng nhận iso 9001

Lộ trình triển khai ISO 9001:2015

ISO 9001 là gì Iso (International Organization for Standardization) Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO về hệ thống quản lý chất lượng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành dựa vào  các kiến thức và kinh nghiệm quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới. – Tiêu chuẩn ISO 9001 sử dụng …

Read More »

Quy trình cấp giấy chứng nhận ISO 9001

dịch xin giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng,  là tiêu chuẩn Quốc tế, đưa ra yêu cầu về thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kiểm soát ổn định chất lượng và tiến đến nâng cao chất lượng sản phẩm,  dịch vụ cung cấp, áp dụng cho mọi tổ chức doanh …

Read More »