Home / Tag Archives: chứng nhận lưu hành tự do

Tag Archives: chứng nhận lưu hành tự do

CFS là gì ?

chứng nhận lưu hành tự do

CFS là gì khái niệm giấy chứng nhận lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được …

Read More »