Home / Tag Archives: dang ky logo

Tag Archives: dang ky logo

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

  Nhãn hiệu cũng là một loại tài sản nhưng nó lại là một loại tài sản đặc biệt rất khó xác định quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chúng do tính chất lãnh thổ của nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một nền tảng pháp lý đầy đủ trong việc bảo hộ một nhãn …

Read More »