Home / Tag Archives: đăng ký lưu hành sản phẩm

Tag Archives: đăng ký lưu hành sản phẩm

Đăng ký lưu hành thực phẩm

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Để sản phẩm thực phẩm bao gồm đồ hộp, thực phẩm chế biến công nghiệp khác lưu hành trên thị trường bạn cần phải đăng ký lưu hành cho sản phẩm đó, hầu hết các doanh nghiệp đều vướng mắc ở khâu lập hồ sơ đăng ký lưu hành. Hãy để Bravo lo lắng cho bạn phần khó khăn đó và …

Read More »