Home / Tag Archives: đăng ký nhãn hiệu

Tag Archives: đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Một sản phẩm muốn cạnh tranh trên thị trường thì Nhãn hiệu là một yếu tố không thể bỏ qua. Nhãn hiệu giúp các doanh nghiệp định vị sản phẩm, các dịch vụ trong tâm trí khách hàng hay đơn giản tạo sự khác biệt trên thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế diễn ra phức tạp như …

Read More »

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

  Nhãn hiệu cũng là một loại tài sản nhưng nó lại là một loại tài sản đặc biệt rất khó xác định quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chúng do tính chất lãnh thổ của nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một nền tảng pháp lý đầy đủ trong việc bảo hộ một nhãn …

Read More »