Home / Tag Archives: events

Tag Archives: events

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo, events, nhanh nhất

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo nhanh nhất – Hiện nay không có một văn bản pháp luật nào quy định hồ sơ, thủ tục chung cho việc cấp Giấy phép tổ chức sự kiện/hội thảo, nhưng lại có quy định riêng cho từng loại sự kiện/hội thảo. Trước khi tổ chức một sự kiện, …

Read More »