Home / Tag Archives: hệ thống quản lý chất lượng

Tag Archives: hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Tư vấn cấp chứng nhận ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng là gì? Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được tiêu chuẩn ISO 9000:2005 định nghĩa là “Hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng” Đây là hệ thống giúp các tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu của khách hàng …

Read More »