Home / Tag Archives: hướng dẫn công bố thực phẩm

Tag Archives: hướng dẫn công bố thực phẩm

Hướng dẫn hồ sơ công bố thực phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm là biện pháp của các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm  nhằm bảo đảm thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng của con người đồng thời cũng giúp cho các sản phẩm đó có thể tiếp cận nhanh chóng tới người tiêu dùng Thủ tục công bố thực phẩm …

Read More »