Home / Tag Archives: phan phoi ruu tai vietj nam can gi

Tag Archives: phan phoi ruu tai vietj nam can gi

Dịch vụ xin giấy phép phân phối rượu tại Sở Công Thương nhanh

xin giấy phép phân phối rượu

Hoạt động kinh doanh phân phối rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phân phối rượu phải thành lập Doanh nghiệp và phải được cấp giấy phép phân phối rượu thì mới được phép hoạt động. Bạn đang muốn phân phối rượu mà chưa biết hồ sơ và trình …

Read More »