Home / Tag Archives: quy trinh thay doi con dau

Tag Archives: quy trinh thay doi con dau

Thay đổi con dấu công ty

Thay đổi con dấu công ty

Công ty của Bạn vừa thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính. Giờ phải thay đổi con dấu theo tên và địa chỉ mới. Vậy thủ tục Thay đổi con dấu công ty như thế nào, phải cần những giấy tờ gì?  Bravolaw xin tư vấn như sau: Các trường hợp phải thay đổi con dấu: Đổi tên …

Read More »