Home / Tag Archives: quyet dinh luu hanh

Tag Archives: quyet dinh luu hanh

Dịch vụ gia hạn chứng nhận quyết định lưu hành phân bón

Qd luu hanh phan bon huu co

Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có thể được gia hạn theo quy định tại Luật trồng trọt. Khi Quyết định công nhận phân bón lưu hành hết hiệu lực đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón phải làm thủ tục gia hạn nếu vẫn muốn tiếp tục sản xuất, kinh doanh phân bón. …

Read More »