Home / Tag Archives: thanh lap cong ty tnhh

Tag Archives: thanh lap cong ty tnhh

Mẫu đơn xin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

văn bản luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………….   Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ……………………………………….. Nam/Nữ: …………………. Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …../……./………Dân …

Read More »

Pin It on Pinterest