Home / Tag Archives: thanh lap cong ty tnhh

Tag Archives: thanh lap cong ty tnhh

Thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Nội

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hiện nay, bởi loại hình doanh nghiệp này rất phù hợp với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Nội như thế nào? Bravolaw xin tư …

Read More »

Mẫu đơn xin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

văn bản luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………….   Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ……………………………………….. Nam/Nữ: …………………. Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …../……./………Dân …

Read More »