Home / Tag Archives: xin an toan thuc pham o dau

Tag Archives: xin an toan thuc pham o dau

Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu

Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu

Theo nghị định 15/2018 thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tiến hành xin Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định này. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là khác nhau đối với loại …

Read More »