Home / Tag Archives: xin giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất nước đá

Tag Archives: xin giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất nước đá

Xin giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất nước đá

Xin giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất nước đá

Thực trạng các doanh nghiệp sản xuất nước đá không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta đã bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, xử lý ngày càng tăng cao. Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, …

Read More »