Các bước công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Các bước công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã được quy định cụ thể, hoạt động này gọi là công bố hợp chuẩn sản phẩm.

Tiêu chuẩn là các quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất của các đối tượng này. Các sản phẩm thường được công bố phù hợp như vật liệu xây dựng, trang thiết bị y tế, sản phẩm dệt may, sản phẩm bảo hộ lao động, các vật tư vật liệu ngành nội thất.

Có 5 loại tiêu chuẩn đang được áp dụng cho sản phẩm:

– Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể.

– Tiêu chuẩn thuật ngữ quy định tên gọi, định nghĩa

– Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu

– Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu

– Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hoá

Công bố hợp sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn dựa theo nguyên tắc tự nguyện, tuy nhiên đối với một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì việc công bố hợp chuẩn là một thủ tục bắt buộc.

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
Dịch vụ cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Các bước công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

– Bước 1: Xem sản phẩm đã tiêu chuẩn quốc gia hay không?

Tổ chức, cá nhân kiểm tra xem sản phẩm mình đang sản xuất, kinh doanh đã có tiêu chuẩn quốc gia hay không. Tiêu chuẩn quốc gia chỉ quy định những tiêu chuẩn chung nên hầu hết các sản phẩm mới đều không có tiêu chuẩn quốc gia.

Nếu sản phẩm không có tiêu chuẩn quốc gia, tổ chức cá nhân phải xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa vào tính năng kỹ thuật và mẫu sản phẩm.

– Bước 2: Đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Có 8 phương thức đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn:

+ Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

+ Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

+ Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

+ Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

+ Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Việc đánh giá sản phẩm sản xuất trong nước thường dựa vào phương thức 5, phương thức 7 thường được sử dụng để đánh giá sản phẩm nhập khẩu.

– Bước 3: Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp để sản phẩm được lưu hành trên thị trường. Đồng thời, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

Cần chuẩn bị những gì khi công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Để công bồ sản phẩm hợp chuẩn cần chuẩn bị:

– Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh

– Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng;

– Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nếu sản phẩm là thực phẩm;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm nhập khẩu;

– Mẫu sản phẩm;

– Thông tin chi tiết về sản phẩm công bố.

Bravolaw cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Với đội ngũ có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công bố sản phẩm Bravolaw cung cấp dịch vụ trọn gói Công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, cam kết mang đến cho quý khách dịch vụ uy tín tốt nhất.

Quy trình Bravolaw thực hiện dịch vụ công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho khách hàng:

– Tiếp nhận thông tin, tư vấn công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định;

– Tư vấn các chỉ tiêu kiểm nghiệm theo, hỗ trợ kiểm nghiệm sản phẩm;

– Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố đến cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi hồ sơ đăng tải lên website do cơ quan chủ quản đăng tải;

– Hướng dẫn khách hàng truy cập vào hồ sơ sản phẩm, doanh nghiệp của mình trên website.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]