Công bố chất lượng thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá , xì gà

Bravolaw tư vấn thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu, xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước ( Bộ công thương ) .

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá , xì gà
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá , xì gà

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá điếu , xì gà nhập khẩu:

–   Giấy đăng ký kinh doanh .
–   Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
–    Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
–   Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
–   Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ .
2. Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Bravolaw :
–  Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn .
Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm .
 – Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước , tiếp nhận xử lý hồ sơ công bố .
3. Thời gian công bố sản phẩm thuốc lá,  điếu, xì gà nhập khẩu:
–     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 12 ngày.
–     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Khách hàng có nhu cầu công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu liên hệ với Bravolaw ngay bây giờ để được tư vấn dịch vụ miễn phí . Hotline : 093.23.23.169