Đăng ký lưu hành phân bón tại Việt Nam như thế nào?

huong-dan-dang-ky-luu-hanh-hop-chuan-hop-quy

Đăng ký lưu hành phân bón là việc tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (được phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam) hoạt động kinh doanh phân bón như sản xuất, kinh doanh bán lẻ, nhập khẩu phân bón với các hình thức phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước, phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng hoặc phân bón hết thời gian lưu hành,.. đăng ký lưu hành phân bón và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi lưu hành phân bón ra thị trường.

Quy định về đăng ký lưu hành phân bón tại Việt Nam

– Phân bón là sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật công nhận lưu hành tại Việt Nam.

– Những phân bón không được công nhận lưu hành theo quy định của Nghị định 108/2017 về quản lý phân bón:

+ Có các yếu tố gây hại vượt mức cho phép;

+ Có bằng chứng khoa học về việc gây hại đến sức khoẻ con người và môi trường;

+ Trùng tên với phân bón đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận lưu hành.

Hình thức công nhận lưu hành phân bón

– Công nhận lần đầu

+ Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;

+ Phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;

+ Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng.

– Công nhận lại

+ Phân bón hết thời gian lưu hành, thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành;

+ Mất hoặc hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

+ Chuyển nhượng tên phân bón, thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

Quyết định lưu hành phân bón mới nhất
Quyết định lưu hành phân bón mới nhất

Hồ sơ đăng ký lưu hành phân bón tại Việt Nam

– Công nhận lần đầu

+ Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại thị trường Việt Nam;

+ Bản thông tin chung về phân bón do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;

+ Phiếu kiểm nghiệm phân bón;

+ Mẫu nhãn sản phẩm.

– Công nhận lại

+ Đơn đề nghị công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam;

+ Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy;

+ Mẫu nhãn phân bón đang lưu thông.

Việc đăng ký lưu hành phân bón phải được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý phân bón. Cơ quan có thẩm quyền công nhận lưu hành phân bón là Cục bảo vệ thực vật. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ đăng ký lưu hành phân bón.

Hotline 19006296

Mail: [email protected]