Home / Dịch Vụ Khác / Mã Số Mã Vạch Sản Phẩm

Mã Số Mã Vạch Sản Phẩm

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch như thế nào ? Các lưu ý khi đăng ký mã vạch, mã số theo quy định pháp luật. Dịch vụ đăng ký mã vạch uy tín nhất. Căn cứ pháp lý – Nghị định 132/2008/NĐ-CP; – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP; – Thông tư số 232/2016/TT-BTC. Mã số mã vạch …

Read More »