Giải thể công ty TNHH

giải thể công ty tnhh

Bạn là chủ sở hữu Công ty TNHH, Công ty của bạn hoạt động không hiệu quả và bạn muốn giải thể. Bravolaw xin tư vấn cho Quý khách thủ tục giải thể công ty TNHH như sau:

giải thể công ty tnhh
giải thể công ty tnhh

Quy định khi Giải thể công ty TNHH:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Các bước Giải thể công ty TNHH:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp giải thể vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thông báo xoá tên doanh nghiệp gửi các cơ quan có liên quan.

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Tư vấn miễn phí Giải thể Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên …..miễn phí qua Hotline: 093 669 0123[/box]

Dịch vụ giải thể công ty TNHH tại Bravolaw:

  • Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
  • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
  • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể
  • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.